เกี่ยวกับ Hao123

    เกี่ยวกับ Hao123

    Hao123 เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ของไป่ตู้ (baidu.com) โดยเป็นเว็บบริการเว็บลิงค์เจ้าแรกในประเทศจีนที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1999 หลังจากความพยายามในการให้บริการและปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบันได้เป็นหน้าต่างบานแรกในการท่องเน็ตของผู้คนมากมาย ทั้งยังได้เป็นเว็บบริการเว็บลิงค์ภาษาจีนอันดับหนึ่งของประเทศจีนอีกด้วย

    Hao123 ให้คุณท่องเน็ตง่ายยิ่งขึ้น

    hao123 มุ่งมั่นที่เป็นเว็บบริการเว็บลิงค์ที่สะดวกที่สุด มีประโยชน์ที่สุดและถูกใจที่สุดของผู้ใช้ทุกคน เราสัญญาว่าจะทำให้การท่องเน็ตผ่าน Hao123 ของเพื่อนๆมีความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจที่สุด และนี่ก็เป็นสิ่งที่ทีมงาน Hao123 ของเราทุกคนพยายามทำมาโดยตลอด

    ที่อยู่ลิงค์ของ Hao123

    จากการเป็นที่หนึ่งของการให้บริการเว็บลิงค์ภาษาจีนทำให้มีบุคคลบางส่วนลอกเลียนแบบเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการท่องเน็ตของเพื่อนๆ เราขอแนะนำให้เพื่อนๆจดจำที่อยู่ลิงค์: th.hao123.com ไว้ให้แม่นๆด้วยนะจ๊ะ

    การสมัครยื่นแบบเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์

    วิธีการตั้งเป็นหน้าแรก

    • Chrome
      • (1)

        เปิดหน้าต่าง Chrome คลิกที่【ไอคอนเครื่องมือ】 บนแถบ【เครื่องมือ】ของเบราว์เซอร์และคลิกที่ตัวเลือก

      • (2)

        คลิกแท็บ【พื้นฐาน】 เลือกปุ่มใช้หน้าปัจจุบันดังภาพ เป็นอันเรียบร้อย

    • Firefox
      • (1)

        เปิดหน้าต่าง FireFox เปิดไปที่หน้าเว็บ hao123 แล้วคลิกเมนู【เครื่องมือ】 เลือก【ตัวเลือก】ดังภาพตัวอย่าง

      • (2)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 หัวข้อหน้าแรก ให้พิมพ์ http://th.hao123.com/ เลือกปุ่มใช้หน้าปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่มตกลง เป็นอันเรียบร้อย

    • IE
      • (1)

        เปิดหน้าต่าง IE แล้วคลิกเมนู【เครื่องมือ】 เลือก【ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต】

      • (2)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 ให้พิมพ์ http://th.hao123.com/ ลงในช่องว่าง

    • Opera
      • (1)

        เปิดหน้าต่าง Opera เปิดไปที่หน้าเว็บ hao123 แล้วคลิก【เมนูแฟ้ม】 เลือก【ตัวเลือก】ดังภาพตัวอย่าง

      • (2)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 หัวข้อหน้าแรก ให้พิมพ์ http://th.hao123.com/ จากนั้นกดปุ่มตกลง เป็นอันเรียบร้อย

    • Safari
      • (1)

        เปิดหน้าต่าง Safari เปิดไปที่หน้าเว็บ hao123 แล้วคลิกเมนู【เครื่องมือ เลือก【อ้างอิง】 ดังภาพตัวอย่าง

      • (2)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 เลือกหน้าปัจจุบันเป็นหน้าแรกเป็นอันเรียบร้อย

    วิธีการลบhao123

    • Chrome
      • (1)

        คลิกขวา chrome ไปที่เมนู【คุณสมบัติ】(แถวล้าสุด)

      • (2)

        ลบคำหลังจาก .exe"(คำสีฟ้า) เหลือแต่ "***chrome.exe" คลิกok

      • (3)

        เปิดหน้าต่าง Chrome คลิกที่【ไอคอนเครื่องมือ】 แล้วเลือก【การตั้งค่า】

      • (4)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 หัวข้อหน้าแรก ให้พิมพ์ เว็ปไซด์อื่นๆ จากนั้นกดปุ่มตกลง เป็นอันเรียบร้อย

    • Firefox
      • (1)

        คลิกขวา Firefox ไปที่เมนู【คุณสมบัติ】(แถวล้าสุด)

      • (2)

        ลบคำหลังจาก .exe"(คำสีฟ้า) เหลือแต่ "*** firefox.exe"

      • (3)

        เปิด Firefox ไปที่เมนู【เครื่องมือ】 แล้วเลือก【คุณสมบัติ】

      • (4)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 หัวข้อหน้าแรก ให้พิมพ์ เว็ปไซด์อื่นๆ จากนั้นกดปุ่มตกลง เป็นอันเรียบร้อย

    • Internet Explorer
      • (1)

        คลิกขวาIE ไปที่เมนู【การตั้ง】(แถวล้าสุด)

      • (2)

        ลบคำหลังจาก .exe"(คำสีฟ้า) เหลือแต่ "***iexplore.exe"

      • (3)

        เปิด IE ไปที่เมนู【เครื่องมือ】แล้วเลือก【ตัวเลือก Internet】

      • (4)

        ที่แท็บ【ทั่วไป】 หัวข้อหน้าแรก ให้พิมพ์ เว็ปไซด์อื่นๆ จากนั้นกดปุ่มตกลง เป็นอันเรียบร้อย

    BAIDU USER AGREEMENT

    หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

    1.1 ข้อตกลงผู้ใช้งานไป่ตู้นี้ (“ข้อตกลง”นี้) จะบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์เฮ่า123 (Hao123) ของท่านในฐานะของ“ผู้ใช้” (ตามที่ได้มีการจำกัดความไว้ด้านล่าง) และผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไป่ตู้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”) และเป็นที่เข้าใจว่า ไป่ตู้ อิงค์ (Baidu, Inc.) (“ไป่ตู้”) ผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาชั้นนำเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้

    1.2 การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะถูกตีความและเป็นที่เข้าใจว่าท่าน (“ผู้ใช้”) ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ทุกประการ พร้อมทั้งเข้าใจและตกลงให้มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาเกิดขึ้นระหว่างท่านซึ่งเป็นผู้ใช้และไป่ตู้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบและ/หรือรับผิดตามกฎหมายใดๆ ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมและเหตุการณ์ใดๆ ทั้งปวงที่เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่านแต่เพียงผู้เดียว

    1.3 ผู้ใช้งานไป่ตู้เข้าใจและรับทราบว่าการที่ท่านใช้บริการทั้งหลายที่ไป่ตู้ได้จัดให้มีขึ้นนั้น ให้ตีความและเป็นที่เข้าใจว่าท่านได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของของไป่ตู้ในแต่ละบริการ รวมถึงประกาศอื่นๆที่ไป่ตู้ได้ประกาศใช้บังคับกับแต่ละบริการนั้น

    1.4 ผู้ใช้งานไป่ตู้รับทราบว่าไป่ตู้อาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงการให้บริการ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริการเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบก่อนเป็นการเฉพาะเจาะจง

    1.5 โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้บริการต่างๆ ที่ไป่ตู้จัดให้มีขึ้น หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้และ/หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านควรหยุดใช้งานบริการดังกล่าวในทันที เมื่อท่านใช้บริการของไป่ตู้ใดๆ รวมถึงเว็บไซต์ให้ตีความและเป็นที่เข้าใจว่าท่านได้เข้าใจ ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้พร้อมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ทุกประการ หากสามารถปรับใช้ได้และให้ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้งานไป่ตู้ (ให้เรียกว่า “ผู้ใช้” เช่นเดียวกัน)

    หมวดที่ 2 การลงทะเบียนข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    2.1 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีในเว็บไซต์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ใช้บังคับ (“บัญชีผู้ใช้ไป่ตู้”)สิทธิในความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้(ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้เฮ่า123) ให้ตกเป็นสิทธิของไป่ตู้ ผู้ใช้งานไป่ตู้มีสิทธิที่จะใช้งานบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้เมื่อทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้งานไป่ตู้จะต้องให้ “ข้อมูลการลงทะเบียน”ของตน(ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่ผู้ใช้งานไป่ตู้ได้ให้ไว้ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน เช่นชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุตัวผู้ใช้)โดยถูกต้อง ละเอียด และเป็นปัจจุบันผู้ใช้งานไป่ตู้ต้องปรับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปโดยละเอียด ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาข้อมูลทั้งปวงที่ผู้ใช้งานไป่ตู้กรอกจะถือเป็นข้อมูลการลงทะเบียน และไป่ตู้จะไม่รับผิดสำหรับผลที่ตามมาใดๆ อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลการลงทะเบียนอันเป็นเท็จ
    2.2 ผู้ใช้งานไป่ตู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนหรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของตน ในกรณีที่ผู้ใช้งานไป่ตู้พบว่าผู้อื่นได้ใช้บัญชีของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้งานไป่ตู้ควรแจ้งให้ไป่ตู้ทราบในทันที ไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อการใช้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากความไม่เอาใจใส่ดูแลของบุคคลอื่นหรือของผู้ใช้เอง

    2.3 ไป่ตู้จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ ก. ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้ ข. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจะไม่สามารถจัดให้มีขึ้นได้เว้นแต่จะได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ค. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ง. เป็นไปตามข้อกำหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง จ. เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของไป่ตู้ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก ฉ. ผู้ใช้ยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ช. ไป่ตู้พบว่าผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงหรือระเบียบการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น หรือ ซ. ไป่ตู้จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บริษัทที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ไป่ตู้และผู้ใช้ (เว้นแต่ไป่ตู้จะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลอันเป็นการระบุตัวตนของท่าน)

    2.4 ไป่ตู้จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไป่ตู้เมื่อผู้ใช้ทำการ (1) ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานไป่ตู้ (2) ใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆของไปตู้ (3) ค้นดูหน้าเว็บไซต์ของไป่ตู้ หรือ (4)เข้ามีส่วนร่วมในโปรโมชั่นและการชิงโชคข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อที่จะสามารถให้บริการหรือปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้จัดให้มีขึ้นแก่ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือร้องขอที่จะตรวจสอบ ถ่ายสำเนา แก้ไขให้ถูกต้องหรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้ใช้ยังสามารถร้องขอให้ยุติการจัดเก็บ ประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

    หมวดที่ 3การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

    3.1 ท่านในฐานะของผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้และไม่ทำให้ไป่ตู้และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ลูกจ้าง หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาตได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ ที่ได้มีการกล่าวหา ขู่ หรือเกิดขึ้นจริง รวมถึง ค่าธรรมเนียมทนายความ โดยบุคคลภายนอกใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

    3.2 ไป่ตู้มีสิทธิใช้มาตรการลงโทษกับผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้โพสท์การระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว การจำกัดขอบเขตการใช้งานของบัญชีผู้ใช้การนำบัญชีผู้ใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นที่จำเป็นใดๆโดยขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมของผู้ใช้

    3.3 เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้โดยไม่ประสงค์ดี หรือกิจกรรมที่เป็นการใช้บัญชีผู้ใช้ไป่ตู้เพื่อการบิดเบือนสร้างความรำคาญ หรือหลอกลวงผู้ใช้อื่น หรือบุคคลภายนอกอื่นใด หรือกิจกรรมในลักษณะอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ไป่ตู้มีสิทธิที่จะระงับบัญชีดังกล่าวชั่วคราวหรือลบบัญชีดังกล่าวได้

    หมวดที่ 4การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน
    ท่านในฐานะของผู้ใช้ เข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า
    4.1 ท่านใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของไป่ตู้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองเว็บไซต์นี้ได้มีการให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่” และ“ตามที่มีอยู่”ไป่ตู้ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาตปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าประเภทใดๆ โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าการรับประกันนั้นจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยปริยายซึ่ง สิทธิในการเป็นเจ้าของ ความเหมาะสมในการทำการซื้อขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างและการไม่กระทำละเมิดสิทธิ
    4.2 ไป่ตู้ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาตไม่รับรองหรือรับประกันว่า (1) เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน (2) การใช้งานของเว็บไซต์ของท่านจะ ปราศจากการรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด(3) ผลต่างๆ ที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์จะถูกต้องและเชื่อถือได้(4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสิ่งที่ท่านได้ซื้อหรือได้รับจะตรงตามความคาดหวังของท่าน และ (5) ข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
    4.3 ข้อมูลใดๆที่ได้มีการดาวน์โหลด หรือเข้าถึงด้วยประการอื่นใด หรือได้รับผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์นั้นท่านได้เป็นผู้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วยดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การดาวน์โหลดหรืออุปกรณ์แสดงผล หรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดดังกล่าว พร้อมทั้งสละสิทธิในข้อเรียกร้องและการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การดาวน์โหลดหรืออุปกรณ์แสดงผล หรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดดังกล่าว
    4.4 คำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่านได้รับจากไป่ตู้หรือที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะไม่เป็นการก่อให้เกิดการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยชัดแจ้ง
    4.5 ไป่ตู้และบริษัทในเครือของไป่ตู้มิได้ตรวจสอบหรือตรวจตราเว็บไซต์ใดๆ ที่ได้มีการเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวใดๆท่านใช้เว็บไซต์ดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเองท่านยอมรับว่าการใช้คำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อความหรือข้อมูลอื่นๆที่ได้มีการแสดงให้เห็น ได้มีการเชื่อมโยงไปยัง หรือได้มีการแจกจ่ายผ่านทางเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านเองท่านควรตรวจสอบราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการซื้ออย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือที่ได้มีการเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ ไม่ว่าไป่ตู้ หรือบริษัทสาขา แผนก บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ให้อนุญาตของไป่ตู้จะไม่รับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์
    4.6 ลิงค์และโลโก้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ไป่ตู้หรือบริษัทในเครือของไป่ตู้มิได้เป็นผู้จัดให้มีขึ้น หากท่านมีคำถามหรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดติดต่อเราที่ en.hao123@baidu.com
    หมวดที่ 5 การจำกัดความรับผิด
    ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่าไป่ตู้ และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาตของไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายที่เกิดจากการลงโทษเป็นตัวอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูลหรือความเสียหายอื่นที่จับต้องไม่ได้(แม้ว่าไป่ตู้จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจาก (1) การใช้หรือการที่ไม่อาจใช้เว็บไซต์ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ มาทดแทน (3) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านข้อมูลหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) ข้อความหรือการกระทำของบุคคลภายนอกใดๆ ในเว็บไซต์ หรือ (5) เรื่องอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

    หมวดที่ 6 ระเบียบการใช้งาน

    6.1 ผู้ใช้งานไป่ตู้จะต้องผูกพันตนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“สาธารณรัฐประชาชนจีน”) เมื่อใช้งานเว็บไซต์และจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อกระทำกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง

    ก. การอัพโหลด การแสดงผล การโพสท์ การเผยแพร่ หรือการส่งข้อมูลไม่ว่าจะในลักษณะอื่นใดซึ่ง(1) ขัดหรือฝ่าฝืนหลักการพื้นฐานที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือของประเทศที่ผู้ใช้ได้เข้าใช้เว็บไซต์ (2) เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยความลับของรัฐหรือบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศที่ผู้ใช้ได้เข้าใช้เว็บไซต์(3) ทำให้เกียรติและผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศที่ผู้ใช้ได้เข้าใช้เว็บไซต์เสียหาย (4) ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์หรือการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ หรือบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพทางชาติพันธุ์(5) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนโยบายทางศาสนาใดๆ หรือสนับสนุนลัทธิและความเชื่อในทางไสยศาสตร์ (6)กระจายข่าวลือ ก่อกวนความสงบเรียบร้อยทางสังคม หรือบ่อนทำลายความมั่นคงของสังคม (7) กระจายสื่ออนาจารภาพลามกการพนันความรุนแรง ฆาตรกรรม การก่อการร้าย หรือยุยงให้ผู้อื่นก่ออาชญากรรม (8) ดูหมิ่นหรือให้ร้ายผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ของผู้อื่น (9) ปลุกปั่นให้เกิดการชุมนุม การรวมกลุ่มคน ขบวนผู้ชุมนุม การเดินขบวน หรือรวบรวมฝูงชนเพื่อก่อกวนความสงบเรียบร้อยในสังคม (10) เป็นเท็จ เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือมีเนื้อหาเป็นการคุกคาม เป็นการละเมิด เป็นการหมิ่นประมาท หยาบคาย หรือลามก หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นที่น่าท้วงติงทางศีลธรรม ขาดความสุนทรีย์ ไม่เหมาะสมกับประเพณีอันดีงาม (11) มีเนื้อหาอื่นที่ถูกจำกัดหรือต้องห้ามตามกฏหมาย ระเบียบกฎหรือบทบัญญัติที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอื่นๆ
    ข. กรณีที่เป็นการต้องห้ามมิให้ใช้ระบบบริการทางอินเตอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
    ค. กรณีที่เป็นการต้องห้ามมิให้กระทำการดังต่อไปนี้ (1) เข้าใช้เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือใช้ทรัพยากรของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต (2) ลบ ดัดแปลง หรือเพิ่มฟังก์ชันของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต (3) ลบ ดัดแปลง หรือเพิ่มข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ได้มีการจัดเก็บ ประมวลผล หรือส่งผ่านในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต (4) จงใจสร้างหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ (5) หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์

    6.2 ผู้ใช้งานไป่ตู้จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย จำหน่ายซ้ำ หรือใช้ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อื่นใด

    หมวดที่ 7 เนื้อหาการให้บริการ

    7.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟังก์ชันการทำงานใหม่ และ/หรือ บริการใหม่ ซึ่งมีไว้เพื่อเชื่อมต่อหรือใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของไป่ตู้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

    7.2 ไป่ตู้อาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว ไป่ตู้จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ในการหยุดชะงักของบริการของเครือข่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงบริการเครือข่ายการสมัครสมาชิก) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงดังกล่าว ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุง ยกระดับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

    7.3 ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่มิได้เข้าระบบเป็นเวลาสามเดือนหรือมากกว่า

    7.4 ไป่ตู้มีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือยุติการให้บริการภายใต้เว็บไซต์ (หรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์) ในเวลาใดๆ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไป่ตู้ไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใดๆ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขหรือยุติการให้บริการ ไม่ว่าจะมีการบอกกล่าวหรือไม่ก็ตาม

    7.5 การยุติการให้บริการ

    ผู้ใช้งานไป่ตู้ยินยอมให้ไป่ตู้มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจยกเลิกบัญชีผู้ใช้หรือยุติการใช้บริการใดๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) หรือลบทิ้งหรือเอาออกซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ไม่ได้ใช้บริการของไป่ตู้เป็นเวลานาน หรือหากไป่ตู้พิจารณาแล้วว่า ผู้ใช้ไป่ตู้ได้ฝ่าฝืนหรืออยู่ในกระบวนการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไป่ตู้ยินยอมให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้สามารถระงับหรือยุติลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้รับทราบและยินยอมให้ไป่ตู้สามารถปิด ยกเลิก หรือลบทิ้งซึ่งบัญชีผู้ใช้และบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ทันที และ/หรือห้ามผู้ใช้ใช้งานหรือเข้าสู่ระบบเอกสารหรือบริการดังกล่าวได้อีกต่อไป ผู้ใช้งานไป่ตู้ยังตกลงว่า ในกรณีที่การใช้บริการถูกระงับ ยกเลิก หรือบัญชีผู้ใช้พร้อมทั้งบรรดาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถูกปิดหรือลบทิ้ง ทางไป่ตู้และบริษัทในเครือของไป่ตู้ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ไป่ตู้หรือบุคคลภายนอก

    หมวดที่ 8 ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในเกียรติศักดิ์และชื่อเสียงทางธุรกิจ)

    8.1 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้ และหนังสือบอกกล่าวการละเมิด

    หาก (1) ผู้ถือสิทธิพบว่ามีบุคคลภายนอกละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสิทธิผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ และ (2) สิทธิดังกล่าวได้ถูกละเมิดโดยเนื้อหาที่โพสท์ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งเชื่อมโยงกับลิงค์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวสามารถยื่นหนังสือบอกกล่าวการละเมิด (“หนังสือบอกกล่าวการละเมิด”) ต่อไป่ตู้ ในการยื่นหนังสือบอกกล่าวการละเมิดต่อไป่ตู้ ท่านจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้ด้านล่าง

    โปรดทราบว่าท่านจะต้องรับผิดในความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ) หากท่านแถลงข้อความอันเป็นเท็จในหนังสือบอกกล่าวการละเมิด หากท่านไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตนั้นละเมิดสิทธิตามกฎหมายใดๆ ของท่านหรือไม่ ไป่ตู้แนะนำให้ท่านทำการติดต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์เสียก่อน

    เพื่อให้ไป่ตู้สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ (รวมถึงหมายเลขหัวข้อ)

    ก. ให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นซึ่งท่านอ้างว่าได้ถูกละเมิด
    ข. ระบุเนื้อหาให้ชัดเจนและเพียงพอในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการคุ้มครองที่ท่านเชื่อว่าได้ถูกละเมิดและเว็บไซต์ต่างๆ ที่ระบุเนื้อหาที่ละเมิด (หากเป็นไปได้)
    ค. ระบุเนื้อหาสาระซึ่งท่านอ้างว่าละเมิดสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในข้อ 2 (ข.) ข้างต้น
    ง. ให้ข้อมูลของผู้ถือสิทธิสำหรับติดต่อโดยละเอียด รวมถึงชื่อ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นบุคคล) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อทางโทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
    จ. ให้รายละเอียดตำแหน่งที่อยู่ของเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นการละเมิดในอินเตอร์เน็ต (เช่น แหล่งที่มาของเนื้อหาที่เป็นการละเมิด อันได้แก่ เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์) เพื่อให้ไป่ตู้สามารถแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ดูแลระบบของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาอันเป็นการละเมิดอยู่ทราบ.
    ฉ. ใส่คำแถลงดังต่อไปนี้เข้าไว้ในหนังสือบอกกล่าวการละเมิด “(1) ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือสิทธิหรือเป็นผู้มีอำนาจในการใช้สิทธิ (2) สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าได้ถูกละเมิดโดยเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิด และ (3) ใส่คำแถลงดังต่อไปนี้เข้าไว้ในหนังสือบอกกล่าวการละเมิด “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวการนี้เพียงพอ เป็นความจริง และถูกต้อง และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือสิทธิหรือเป็นผู้มีอำนาจในการใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของหนังสือบอกกล่าวการละเมิดนี้ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากคำแถลงในหนังสือบอกกล่าวการละเมิดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะรับผิดตามกฎหมายสำหรับการแถลงข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว”
    ช. ลงลายมือชื่อในหนังสือบอกกล่าวการละเมิด หากท่านเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โปรดประทับตราสำคัญขององค์กรในหนังสือบอกกล่าวการละเมิด และส่งเนื้อหารายละเอียดข้างต้นและข้อมูลติดต่อของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้

    กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ (Products Affairs Group)
    ไป่ตู้ อิงค์ (Baidu, Inc)
    ไป่ตู้ แคมปัส (Baidu Campus)
    เลขที่ 10 ถนนชางติที่ 10 (No. 10, Shangdi 10th Street)
    เขตไห่เตี้ยน (Haidian District)
    กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 100085 (Beijing, PRC 100085)

    8.2 ให้ปรับใช้กฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้กับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

    ก. บรรดาข้อมูลและรูปภาพทั้งหมดได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
    ข. มิให้นำบรรดาข้อมูลหรือรูปภาพทั้งหมดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
    ค. บรรดาข้อมูล รูปภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลและรูปภาพต้องรวมถึงคำแถลงลิขสิทธินีไว้ด้วย
    ง. บรรดาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโปรแกรมทั้งหมดของไป่ตู้ซึ่งให้บริการบนเว็บไซท์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไป่ตู้ และไม่อนุญาตให้ใครนำไปใช้
    จ. 百度 (ภาษาอังกฤษ “Baidu”) และภาพกราฟฟิคที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของไป่ตู้
    ฉ. หากมิได้รับความยินยอม อนุญาต หรือมอบอำนาจให้จากไป่ตู้ ห้ามมิให้บุคคลภายนอกกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะ) การคัดลอก เผยแพร่ แสดง สะท้อน อัพโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของไป่ตู้โดยผิดกฎหมาย ไป่ตู้จะร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือโปรแกรมของไป่ตู้ โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    8.3 ผู้ใช้งานไป่ตู้ยอมรับว่า บรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้และสัญลักษณ์ตราสินค้าอื่นๆ ของไป่ตู้ ตลอดจนชื่อของสินค้าและบริการ รวมทั้ง เฮ่า123 ล้วนเป็นทรัพย์สินของไป่ตู้ (“เครื่องหมายไป่ตู้”) ท่านไม่อาจแสดงหรือใช้เครื่องหมายไป่ตู้ได้ หากมิได้รับอนุญาตจากไป่ตู้ก่อน

    หมวดที่ 9 ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

    9.1 ให้ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการจัดทำ การบังคับใช้ และการตีความข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

    9.2 บรรดาข้อเรียกร้อง เหตุแห่งการกระทำการ หรือข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งหรือทั้งหมด (โดยไม่คำนึงถึงหลักวิชาการ) อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือความผูกพันระหว่างท่าน ผู้ใช้ และไป่ตู้ให้นำขึ้นสู่ศาลที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของไป่ตู้เท่านั้น ท่านในฐานะของผู้ใช้ และไป่ตู้ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจเหนือบริเวณภูมิลำเนาของไป่ตู้ ตลอดจนตกลงที่จะสละสิทธิไม่กระทำการคัดค้านใดๆ ทั้งปวงเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลที่บังคับต่อคู่สัญญา

    9.3 การที่ไป่ตู้มิได้ใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ตามข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือข้อกำหนดนั้นๆ หากศาลที่มีเขตอำนาจเห็นว่ามีบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินตามเจตนาของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามที่ปรากฎในของบทบัญญัติดังกล่าว โดยให้บทบัญญัติอื่นๆ ตามข้อตกลงนี้ยังคงมีผลใช้บังคับ

    9.4 โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ไป่ตู้ หากท่านทราบถึงการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดการให้บริการส่วนบุคคลใดๆ ท่านสามารถติดต่อไป่ตู้ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้

    กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ (Products Affairs Group)
    ไป่ตู้ อิงค์ (Baidu, Inc)
    ไป่ตู้ แคมปัส (Baidu Campus)
    เลขที่ 10 ถนนชางติที่ 10 (No. 10, Shangdi 10th Street)
    เขตไห่เตี้ยน (Haidian District)
    กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 100085 (Beijing, PRC 100085)
    คำแถลงของไป่ตู้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
    ไป่ตู้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ก่อนที่จะใช้บริการใดๆ ของไป่ตู้โปรดอ่านคำแถลงดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ ไป่ตู้จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่มีความถูกต้องแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยไป่ตู้จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังยิ่ง ท่านยินยอมและเข้าใจว่า ไป่ตู้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในรูปแบบดังต่อไปนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ไป่ตู้จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกใดๆ
    • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    ไป่ตู้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านสมัครใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของไป่ตู้ หรือให้ข้อมูลดังกล่าว ไป่ตู้จะรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ห้ามมิให้ท่านทำการโอนหรือให้ผู้อื่นยืมบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านเด็ดขาด ในกรณีที่ท่านพบว่า ผู้อื่นได้ใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โปรดแจ้งให้ไป่ตู้ทราบในทันที ไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อการใช้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกิดจากการเจาะระบบหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ไป่ตู้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านนานเกินความจำเป็นต่อการสร้างหรือการปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ และเพื่อจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆตามที่ผู้ใช้ร้องขอ

    • การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

    เว็บไซต์ของไป่ตู้ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ส่วนบุคคลแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเลือกที่จะยอมรับหรือปฎิเสธคุ้กกี้ก็ได้ ไป่ตู้สามารถจัดให้ผู้ใช้แต่ละรายได้รับบริการที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนบุคคลที่มากขึ้นผ่านทางคุกกี้ ในขณะเดียวกัน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไป่ตู้ผ่านทางเว็บไซต์พันธมิตร ไป่ตู้อนุญาตให้มีการส่งผ่านคุกกี้ภายในโดเมนของไป่ตู้ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้ เนื้อหาใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้จะถูกจัดการแบบรวมกลุ่มโดยไม่เป็นที่เปิดเผย

    ท่านสามารถป้องกันมิให้มีการใช้งานคุกกี้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน แต่การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่บริการหรือการใช้งานของไป่ตู้บางประการที่ต้องมีการส่งผ่านคุกกี้ได้

    • การเก็บบันทึกการใช้งานของท่าน

    เมื่อท่านใช้บริการของไป่ตู้ เซิร์ฟเวอร์จะทำการบันทึกข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ และวันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านเท่านั้น ไป่ตู้จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงเพื่อความเป็นส่วนตัว ในพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ ไป่ตู้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านต้องการหรือตามกฎหมาย ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

    1. ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากท่าน
    2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอสามารถจัดให้มีขึ้นได้เฉพาะภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    3. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    4. เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
    5. เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของไป่ตู้
    6. ท่านตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก
    7. ไป่ตู้พบว่าท่านได้ฝ่าฝืนและกำลังฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหรือกฎการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดของไป่ตู้
    8. ไป่ตู้จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทต่างๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของไป่ตู้ (เว้นแต่ ไป่ตู้จะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทต่างๆ ดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ไป่ตู้จะใช้ทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายซึ่งข้อมูลของผู้ใช้โดยผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

    โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนออกไปยังนอกอาณาเขตที่ท่านกำลังเข้าใช้บริการไป่ตู้อยู่ หรือถูกเปิดเผยแก่องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้ใช้สิทธิ คู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการของไป่ตู้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้น
    ความปลอดภัย
    ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้รับปกป้องโดยใช้รหัสผ่าน ไป่ตู้เข้ารหัสเพื่อป้องกันบริการและการถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบเอสเอสแอล (SSL) ไป่ตู้มุ่งมั่นอยู่ตลอดที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการป้องกันจากการเข้าใช้ การประมวลผล การแก้ไข หรือการลบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไป่ตู้ใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ไป่ตู้อาจทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว หากมีการแก้ไขนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไป่ตู้จะทำการโพสท์หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหน้าเว็บไซต์ของไป่ตู้ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้ภายในเวลาอันเหมาะสม

    คำถามและข้อเสนอแนะ

    หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อไป่ตู้ได้ที่ en.hao.123@baidu.com

    คำแถลงของ hao123

    โปรดทราบ:ข้อมูลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ลิงค์ โลโก้ รูปภาพและไอคอนบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ยกเว้นโลโก้และไอคอนของ Hao123 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Baidu หรือ Hao123 ไม่ว่าจะด้วยวิธีหรือรูปแบบใดๆก็ตาม.

    ยินดีด้วยนะจ๊ะ

    โปรดทราบ:ข้อมูลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ลิงค์ โลโก้ รูปภาพและไอคอนบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ยกเว้นโลโก้และไอคอนของ Hao123 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Baidu หรือ Hao123 ไม่ว่าจะด้วยวิธีหรือรูปแบบใดๆก็ตาม.

    powered by baidu